Fyrbodalexpo

Vad är det som gör att ett företag har högre sannolikhet att lyckas? Först och främst har du de interna faktorerna. Dessa är baserade på dig och din situation. Har du en genomtänkt affärsplan? Har du tillräckligt med kompetens för att lyckas? Klarar du av att finansiera din satsning? Det finns även externa faktorer. Dessa är baserade på händelser och situationer som inte kommer från dig utan från andra. Det är även här som Fyrbodal näringsliv kommer in i bilden. En viktig faktor att ta hänsyn till är din målgrupp. Hur ser den ut? Finns den i närheten? Hur stor eller liten är den? Fyrbodal näringsliv utvecklas ihop med de olika kommunerna. Ju bättre det går för kommunalförbundet, desto större är chansen att det går bra för företagen.

Fyrbodal består av totalt 14 kommuner, från Uddevalla till lilla Färgelanda och Bengtsfors. Samtliga kommuner har under flera år jobbat hårt för att utveckla näringslivet åt rätt håll. Många av satsningarna är inriktade på att hjälpa små och medelstora företag. Även kommunikationen mellan kommun och företag har förbättrats, inte minst för att göra det lättare att ansöka och få tillstånd och utföra andra typer av viktiga åtgärder.

Utbildning fyrbodal

En annan extern framgångsfaktor är kompetens. Ju mer kunskap du har om ditt ämne, desto lättare blir det att skapa något av värde för din målgrupp. Kommunerna i Fyrbodal är väl medvetna om hur viktigt det är utbildning och kompetens. I flera kommuner satsas det stenhårt på utbildning. Uddevalla har exempelvis Högskolecentrum Bohuslän, en yrkeshögskola med flera utbildningar som riktar sig direkt mot ett behov på arbetsmarknaden. Även i Trollhättan finns goda utbildningsmöjligheter, inte minst genom Högskolan Väst.

Dessa utbildningar gör det även lättare för företag att hitta rätt personal, personer som kan hjälpa dig utveckla ditt företag och ta det till nästa nivå. Detta är inte allt du kan få hjälp med i Fyrbodal. Det finns många sätt att finjustera affärsidén och verksamheten med hjälp av experter, exempelvis genom Almi eller Nyföretagarcentrum. Rådgivningen är kostnadsfri och kan i många fall vara avgörande när det kommer till din framgång.